UPOZORNENIE NA RIZIKO . CFD sú komplexné nástroje a prinášajú vysoké riziko rýchlej straty peňazí v dôsledku pákového efektu. 76 % účtov retailových investorov stráca peniaze pri obchodovaní s CFD s týmto poskytovateľom. Mali by ste zvážiť, či rozumiete fungovaniu CFD a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko straty peňazí.

Slovník

Triple Bottom U-Turn

A low trend is a schematic indicator of the triple bottom's price; the third thrust in the trend strongly suggests a reversal.  This price indicator is more telling than a Double Bottom.

How a Triple Bottom is Determined

As the name suggests, this price indicator is a pattern of three thrusts in position within a single line.

The lowest and highest rates are combined by direct reinforcements and divisions. The asset is underestimated should a price reversal occur thrice.

Designation

The indicator is fixed when the price breaks through to the resistance mark--with potential error. A buy signal is given and the trend changes.

Goal indicator

The Triple Bottom price reaches the target indicator when constructing a schematic price indicator. It is calculated by the formula:

T = R + H, In the formula:  T - goal indicator; R - resistance mark (local high rates); H - indicator height (distance of support and resistance indicators)
start-trade-promo-desktop

Využite svoje vedomosti v praxi

Vyberte si finančný nástroj, ktorý vám vyhovuje