UPOZORNENIE NA RIZIKO . CFD sú komplexné nástroje a prinášajú vysoké riziko rýchlej straty peňazí v dôsledku pákového efektu. 76 % účtov retailových investorov stráca peniaze pri obchodovaní s CFD s týmto poskytovateľom. Mali by ste zvážiť, či rozumiete fungovaniu CFD a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko straty peňazí.

Slovník

ON-BALANCE VOLUME

On-Balance volume is a volume-dependent tool meant to reveal the connection of deals and asset’s price movements. This is used to confirm a trend and reversals.  When charts show a rising OBV together with decreasing prices, it denotes unstable downtrend ready to turn into a bullish reversal. When OBV falls together with rising prices, the uptrend is weakening and there is a possibility of bearish reversal.   

 Once the line rises, a price uptrend is verified. When the line falls, a price downtrend is confirmed.  

FORMULA

OBV(t) = OBV(t-1) + Vol, if C(t) > C(t-1);

OBV(t) = OBV(t-1) – Vol, if C(t) < C(t-1);

OBV(t) = OBV(t-1), if C(t) = C(t-1),

  where: t – current period; t-1 – previous period; C – close price; Vol – volume.
start-trade-promo-desktop

Využite svoje vedomosti v praxi

Vyberte si finančný nástroj, ktorý vám vyhovuje