UPOZORNENIE NA RIZIKO . CFD sú komplexné nástroje a prinášajú vysoké riziko rýchlej straty peňazí v dôsledku pákového efektu. 76 % účtov retailových investorov stráca peniaze pri obchodovaní s CFD s týmto poskytovateľom. Mali by ste zvážiť, či rozumiete fungovaniu CFD a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko straty peňazí.

Slovník

Fractals Indicator

Fractal indicator is a meter that shows the higher lows and lower highs of the movement of the price where it paused or transposed. Peaks and troughs are endpoints. This indicator highlights the local maximum and minimum values ​​of the graph, where the cost of traffic stops and reverses. Bill Williams invented the fractal indicator. How to Use Fractals Indicator in Trading Fractals begin to form around the cluster of five bars next to each other. The first bar and the second bar are raised one by one above (or below), the fourth bar and fifth bar fall below (or rise), and the third (middle) takes the highest position (or the lowest) in the group.
  • Buy Signal - It is an arrow that points to the top.
  • Sell ​​Signal - It is an arrow that points to the bottom.
start-trade-promo-desktop

Využite svoje vedomosti v praxi

Vyberte si finančný nástroj, ktorý vám vyhovuje