UPOZORNENIE NA RIZIKO . CFD sú komplexné nástroje a prinášajú vysoké riziko rýchlej straty peňazí v dôsledku pákového efektu. 76 % účtov retailových investorov stráca peniaze pri obchodovaní s CFD s týmto poskytovateľom. Mali by ste zvážiť, či rozumiete fungovaniu CFD a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko straty peňazí.

Slovník

Broker

Acting as middlemen, brokers are the ones working in the real estate industry and the online financial market. Brokerage firms can be classified into several major types. They can be: Full-service brokerage – this type of brokerage provides a financial adviser who makes investment decisions and gives sound financial advice. Discount brokerage – these are brokers operating online with their self-developed platforms that cater to online investors. They earn by making commissions from financial transactions made by their clients. Robo-advisors – they are referred to as automated advisory platforms that provide investment management services which operate by employing algorithms.
start-trade-promo-desktop

Využite svoje vedomosti v praxi

Vyberte si finančný nástroj, ktorý vám vyhovuje