UPOZORNENIE NA RIZIKO . CFD sú komplexné nástroje a prinášajú vysoké riziko rýchlej straty peňazí v dôsledku pákového efektu. 76 % účtov retailových investorov stráca peniaze pri obchodovaní s CFD s týmto poskytovateľom. Mali by ste zvážiť, či rozumiete fungovaniu CFD a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko straty peňazí.

Slovník

Bill Williams Chaos Theory

William’s Chaos theory, combined with the psychology of trading, gave birth to this study and the inception of several technical indicators. These indicators, namely, Accelerator-Decelerator Oscillator, Awesome Oscillator, Fractals, Gator Oscillator, and Market Facilitation Index, can be found in Metatrader as special indicator tools that aid traders in making trading decisions.

Not convinced with Technical and Fundamental approaches to studying the market and its movement, Bill Williams proposed and theorized a market structure which is divided into 5 dimensions:

-fractal

-momentum

-acceleration/deceleration

-zone

-balance line

  Williams believes that an understanding of these market structure dimensions gives traders a holistic view and approach to the market conditions to make sound trading decisions.
start-trade-promo-desktop

Využite svoje vedomosti v praxi

Vyberte si finančný nástroj, ktorý vám vyhovuje