UPOZORNENIE NA RIZIKO . CFD sú komplexné nástroje a prinášajú vysoké riziko rýchlej straty peňazí v dôsledku pákového efektu. 76 % účtov retailových investorov stráca peniaze pri obchodovaní s CFD s týmto poskytovateľom. Mali by ste zvážiť, či rozumiete fungovaniu CFD a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko straty peňazí.

Upozornenie na riziko: Akékolvek výsledky, ktoré uvidíte zverejnené na stránke alebo sa na ne odkazuje v akýchkoľvek videách a záznamenané online webináre slúžia len na vzdelávacie účely a neindikujú budúcu výkonnosť. Informácie poskytuje MTE-Media a vzdelávací materiál nie je zamyšľaný ako ponuka, výzva na kúpu alebo predaj akéhokoľvek finančného nástroja, ani na poskytovanie investičného poradenstva alebo služby, ani na vykonanie akéhokoľvek úkonu a druhu. Aplikácia týchto poznatkov sa vykonáva výlučne na Vaše riziko. V žiadnom prípade nezaručujeme Váš úspech. Väčšina ľudí pri obchodovaní stráca peniaze.