UPOZORNENIE NA RIZIKO . CFD sú komplexné nástroje a prinášajú vysoké riziko rýchlej straty peňazí v dôsledku pákového efektu. 76 % účtov retailových investorov stráca peniaze pri obchodovaní s CFD s týmto poskytovateľom. Mali by ste zvážiť, či rozumiete fungovaniu CFD a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko straty peňazí.

Varovanie pred rizikom grafov: Obchodovanie s CFD má veľké potenciálne odmeny, ale aj veľké potenciálne riziko. Ak chcete investovať na finančných trhoch, musíte si byť vedomý rizík a byť ochotní ich akceptovať. Neobchodujte s peniazmi, ktoré si nemôžete dovoliť stratiť, najmä s nástrojmi s pákovým efektom. Upozorňujeme, že názory uvedené v sekcii „Analýza grafov“ nevytvára GWGlobalFX a nepredstavujú žiadny názor GWGlobalFX, ale odrážajú výlučne aktuálny úsudok nezávislej tretej strany, ktorý sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nemal by byť akýkoľvek spôsob, či už explicitne alebo implicitne, priamo alebo nepriamo, ako investičné poradenstvo, odporúčanie alebo návrh investičnej stratégie v súvislosti s finančným nástrojom. Všetky údaje uvedené v tejto časti slúžia len na informačné a vzdelávacie účely a uvádzajú hrubú výkonnosť finančného nástroja bez akýchkoľvek provízií a iných transakčných poplatkov. Minulá výkonnosť akéhokoľvek obchodného systému alebo metodológie nemusí nutne indikovať budúce výsledky, preto aplikáciu akýchkoľvek informácií získaných z tejto časti vykonávate na vlastné riziko.