Προειδοποίηση κινδύνου: Τα CFD είναι πολύπλοκα εργαλεία και έχουν υψηλό κίνδυνο να χάσουν γρήγορα την αξία τους λόγω της μόχλευσης. Το 76% των επενδυτικών λογαριασμών λιανικής, χάνουν χρήματα όταν πραγματοποιούν συναλλαγές CFD με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε εάν καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFD και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

search

Γλωσσάριο

Williams Percent Range

What is the % R? Named after its developer, Larry Williams, the Williams Percentage Range (% R) is a technical indicator that identifies which the assets are overbought and which are oversold. In turn, the distinction helps to identify possible market tipping points. 

While it is seen as a single line oscillating on the reverse scale, the % R is entirely different from the Stochastic Oscillator. 

How the % R is Applied

The Williams Percentage Range determines possible picture on the chart that demonstrates overbought and oversold conditions. While this is the case, when looking into a trend, the indicator should be considered:

The asset can be overbought should it be located above -20. It may be resold if it goes below -80.

Detached from extreme zones, probable turning points may be suggested by indicators:

Crossing the overbought border above, a sell probability is signalled by the Williams Percentage Range  

Crossing the oversold border below, a buy probability is signalled.

While Pattern deviation occurs infrequently, it indicates a possible trend weakness:

* A weak uptrend is determined through the rise in price to a new maximum value while the indicator does not; * Conversely, a weak downtrend is indicated by a fall in price to the new maximum value while the indicator does not. Strategy for the Williams Percent Range  The trading strategy is simple: * One is encouraged to make a buy when the market is oversold (% R reaches -80% or lower); * Selling is encouraged when the market is overbought (% R reaches -20% or higher). Calculation  Divide the difference between the high price and the closing price within a specific time duration by the difference between high and low prices for the same period.  The time span is 14.  R% = - ((H-C) / (H-L)) x 100; In the formula: C - last closing price; L - the lowest price for a certain period; H - the highest price for a certain period.
start-trade-promo-desktop

Εξασκείστε τις γνώσεις σας

Επιλέξτε το χρηματοοικονομικό μέσο που σας ταιριάζει