Προειδοποίηση κινδύνου: Τα CFD είναι πολύπλοκα εργαλεία και έχουν υψηλό κίνδυνο να χάσουν γρήγορα την αξία τους λόγω της μόχλευσης. Το 76% των επενδυτικών λογαριασμών λιανικής, χάνουν χρήματα όταν πραγματοποιούν συναλλαγές CFD με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε εάν καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFD και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

search

Γλωσσάριο

USD/CHF

Base Currency: USD Quote Currency: CHF Group: Major Currency Pair The USD, the Base currency, is the acronym for the American Dollar; it is also called "Greenback" or "Buck". The Federal Reserve System (FRS) issues this currency.

Amongst the other major currencies, the USD is considered the most vied reserve currency by central banks, financial institutions, and investors.

The currency is seen as a “safe haven" asset. This is the case as amid challenging economic times, the U.S. economy remains stable.

The Quote Currency, the CHF stands for the Swiss Franc and is colloquially called, "Swissie". It is one of the market's major currencies, specifically ranking 6th in the global list. The Swiss National Bank issues this currency. Much like the USD, the CHF is considered a "safe heaven" asset as Switzerland has a stable economy.
start-trade-promo-desktop

Εξασκείστε τις γνώσεις σας

Επιλέξτε το χρηματοοικονομικό μέσο που σας ταιριάζει