Προειδοποίηση κινδύνου: Τα CFD είναι πολύπλοκα εργαλεία και έχουν υψηλό κίνδυνο να χάσουν γρήγορα την αξία τους λόγω της μόχλευσης. Το 76% των επενδυτικών λογαριασμών λιανικής, χάνουν χρήματα όταν πραγματοποιούν συναλλαγές CFD με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε εάν καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFD και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

search

Γλωσσάριο

U-Turn Indicator Triple Top

A high trend is a schematic indicator of a triple top's price. Its calculation prevents a decline in price and apparently a reversal. 

The price indicator is more telling than the Double Top.

How a U-Turn Indicator Triple Top is Determined

This price indicator is a pattern of three rises in price. It can be found on one straight line and has two local lower values. This indicates an extreme point.

The minimum and maximum values are combined by both direct support and resistance. Revaluation of the asset happens at the mark of resistance amid a triple reversal.

Value

The end of the value is indicated once the price hits the minimum mark--with a possible error. A sale signal is given and the trend changes.

Goal indicator

A triple rise is calculated by the formula: T = S - H, In the formula: T - goal indicator; S - sign of support (local low rates); H - indicator height (distance of support and resistance indicators.
start-trade-promo-desktop

Εξασκείστε τις γνώσεις σας

Επιλέξτε το χρηματοοικονομικό μέσο που σας ταιριάζει