Προειδοποίηση κινδύνου: Τα CFD είναι πολύπλοκα εργαλεία και έχουν υψηλό κίνδυνο να χάσουν γρήγορα την αξία τους λόγω της μόχλευσης. Το 76% των επενδυτικών λογαριασμών λιανικής, χάνουν χρήματα όταν πραγματοποιούν συναλλαγές CFD με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε εάν καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFD και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

search

Γλωσσάριο

Triple Bottom U-Turn

A low trend is a schematic indicator of the triple bottom's price; the third thrust in the trend strongly suggests a reversal.  This price indicator is more telling than a Double Bottom.

How a Triple Bottom is Determined

As the name suggests, this price indicator is a pattern of three thrusts in position within a single line.

The lowest and highest rates are combined by direct reinforcements and divisions. The asset is underestimated should a price reversal occur thrice.

Designation

The indicator is fixed when the price breaks through to the resistance mark--with potential error. A buy signal is given and the trend changes.

Goal indicator

The Triple Bottom price reaches the target indicator when constructing a schematic price indicator. It is calculated by the formula:

T = R + H, In the formula:  T - goal indicator; R - resistance mark (local high rates); H - indicator height (distance of support and resistance indicators)
start-trade-promo-desktop

Εξασκείστε τις γνώσεις σας

Επιλέξτε το χρηματοοικονομικό μέσο που σας ταιριάζει