Προειδοποίηση κινδύνου: Τα CFD είναι πολύπλοκα εργαλεία και έχουν υψηλό κίνδυνο να χάσουν γρήγορα την αξία τους λόγω της μόχλευσης. Το 76% των επενδυτικών λογαριασμών λιανικής, χάνουν χρήματα όταν πραγματοποιούν συναλλαγές CFD με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε εάν καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFD και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

search

Γλωσσάριο

PENNANT

Pennant chart formation is a graphical continuation pattern that signals the possible reformation of the previous direction in the future. As it is short-term and minor indicator, the pattern usually shows within a week.  

A pennant is composed of two intersecting trend lines wherein support is inclining upward and resistance is inclining downward. As this happens, it forms a triangle denotative of price fluctuation inside. Such pattern usually happens when a sharp price succeed following an intensive movement. 

The primary purpose of pennant is to validate a trend’s direction in case of a break through. 

It is viable to sell when a pennant forms during a downtrend and if the price places itself below the support line. However, it is ideal to buy once a pennant appears during an uptrend as the price climbs above the resistance line.

When analyzing a pennant, the price is speculated to go with the same direction before the pennant showed up. The target level is calculated as, During downtrend,  T=BP-(TS-PS) During uptrend,  T=BP+(PS-TS)   Where: T is the target price;  BP is the breakthrough point; TS is the trend start point;  PS is the pattern start point. 
start-trade-promo-desktop

Εξασκείστε τις γνώσεις σας

Επιλέξτε το χρηματοοικονομικό μέσο που σας ταιριάζει