Προειδοποίηση κινδύνου: Τα CFD είναι πολύπλοκα εργαλεία και έχουν υψηλό κίνδυνο να χάσουν γρήγορα την αξία τους λόγω της μόχλευσης. Το 76% των επενδυτικών λογαριασμών λιανικής, χάνουν χρήματα όταν πραγματοποιούν συναλλαγές CFD με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε εάν καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFD και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

search

Γλωσσάριο

ON-BALANCE VOLUME

On-Balance volume is a volume-dependent tool meant to reveal the connection of deals and asset’s price movements. This is used to confirm a trend and reversals.  When charts show a rising OBV together with decreasing prices, it denotes unstable downtrend ready to turn into a bullish reversal. When OBV falls together with rising prices, the uptrend is weakening and there is a possibility of bearish reversal.   

 Once the line rises, a price uptrend is verified. When the line falls, a price downtrend is confirmed.  

FORMULA

OBV(t) = OBV(t-1) + Vol, if C(t) > C(t-1);

OBV(t) = OBV(t-1) – Vol, if C(t) < C(t-1);

OBV(t) = OBV(t-1), if C(t) = C(t-1),

  where: t – current period; t-1 – previous period; C – close price; Vol – volume.
start-trade-promo-desktop

Εξασκείστε τις γνώσεις σας

Επιλέξτε το χρηματοοικονομικό μέσο που σας ταιριάζει