Προειδοποίηση κινδύνου: Τα CFD είναι πολύπλοκα εργαλεία και έχουν υψηλό κίνδυνο να χάσουν γρήγορα την αξία τους λόγω της μόχλευσης. Το 76% των επενδυτικών λογαριασμών λιανικής, χάνουν χρήματα όταν πραγματοποιούν συναλλαγές CFD με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε εάν καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFD και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

search

Γλωσσάριο

MOVING AVERAGE OF OSCILLATOR

Moving Average of Oscillator is a tool that enables traders to identify the difference between an oscillator (MACD) and its moving average.  HOW TO USE OSMA INDICATOR The OsMa is presented on the chart in the form of a histogram. Its values are positive if MACD lands above the signal line while it is harmful if MACD lands below the signal line.     EXTREME POINTS:
  1. It can be considered a bullish reversal once the OsMa switches from falling to rising in extreme points. 
  2. It is a bearish reversal once the OsMa switches from rising to falling in extreme points. 
MOVING AVERAGE OF OSCILLATOR FORMULA The moving average of an oscillator is identified by subtracting the oscillator and its signal line.  OsMA = MACD – Signal
start-trade-promo-desktop

Εξασκείστε τις γνώσεις σας

Επιλέξτε το χρηματοοικονομικό μέσο που σας ταιριάζει