Προειδοποίηση κινδύνου: Τα CFD είναι πολύπλοκα εργαλεία και έχουν υψηλό κίνδυνο να χάσουν γρήγορα την αξία τους λόγω της μόχλευσης. Το 76% των επενδυτικών λογαριασμών λιανικής, χάνουν χρήματα όταν πραγματοποιούν συναλλαγές CFD με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε εάν καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFD και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

search

Γλωσσάριο

MOVING AVERAGE ENVELOPES

An envelopes indicator projects the current state of an oversold or overbought price. This helps traders assess the ideal entry and exit points and identify the probability of trend break-downs. 

HOW TO USE ENVELOPES INDICATOR 

An envelope is composed of two simple moving averages that create a channel wherein the price moves. These averages surround moving averages and are placed in a constant percentage distance. Such a position is not absolute, as it can be adjusted in line with the current market volatility. Lines that compose an envelope serve as margins of the fluctuation range. 

During a trend, it is ideal for taking oversold signals if the market is uptrend. During a downtrend, consider taking overbought signals.   ENVELOPES INDICATOR FORMULA The distance of the volume of deviation from the moving average must be placed according to the low volatility to determine the upper and lower lines.   Upper Band = SMA(CLOSE, N)*[1+K/1000] Lower Band = SMA(CLOSE, N)*[1-K/1000] Where: SMA is the simple moving averages, N is the averaging period, K/1000 is the value of shifting from the average.
start-trade-promo-desktop

Εξασκείστε τις γνώσεις σας

Επιλέξτε το χρηματοοικονομικό μέσο που σας ταιριάζει