Προειδοποίηση κινδύνου: Τα CFD είναι πολύπλοκα εργαλεία και έχουν υψηλό κίνδυνο να χάσουν γρήγορα την αξία τους λόγω της μόχλευσης. Το 76% των επενδυτικών λογαριασμών λιανικής, χάνουν χρήματα όταν πραγματοποιούν συναλλαγές CFD με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε εάν καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFD και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

search

Γλωσσάριο

Fractals Indicator

Fractal indicator is a meter that shows the higher lows and lower highs of the movement of the price where it paused or transposed. Peaks and troughs are endpoints. This indicator highlights the local maximum and minimum values ​​of the graph, where the cost of traffic stops and reverses. Bill Williams invented the fractal indicator. How to Use Fractals Indicator in Trading Fractals begin to form around the cluster of five bars next to each other. The first bar and the second bar are raised one by one above (or below), the fourth bar and fifth bar fall below (or rise), and the third (middle) takes the highest position (or the lowest) in the group.
  • Buy Signal - It is an arrow that points to the top.
  • Sell ​​Signal - It is an arrow that points to the bottom.
start-trade-promo-desktop

Εξασκείστε τις γνώσεις σας

Επιλέξτε το χρηματοοικονομικό μέσο που σας ταιριάζει