Προειδοποίηση κινδύνου: Τα CFD είναι πολύπλοκα εργαλεία και έχουν υψηλό κίνδυνο να χάσουν γρήγορα την αξία τους λόγω της μόχλευσης. Το 76% των επενδυτικών λογαριασμών λιανικής, χάνουν χρήματα όταν πραγματοποιούν συναλλαγές CFD με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε εάν καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFD και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

search

Γλωσσάριο

Force Index

Force index is a meter to track the competence of price movements. It is also used in understanding the process of its three main factors, which are magnitude, volume, and direction. The indicator usually moves around zero. This is the point of a conditional balance between power shifts. Alexander Elder modernized force index. How to Use Force Index in Trading Oscillator strength makes it possible to identify the strengthening of the various trends in the timeline:
  • The indicator should be made more sensitive by reducing its phase for shorter trends.
  • The indicator must be smoothed by increasing its phase for longer trends.
Power indicator may indicate how much the trend has changed:
  • Break the trend moving upward when the index value is changed from positive to negative. The cost will show a divergence oscillator.
  • Break the trend moving down when the index value is changed from negative to positive. The value of the oscillator will show similarities.
The Force index helps identify the correct trend:
  • Level the correction trend moving upward when the light bounces from a maximum level towards a minimum.
  • Correct the trend moving down when the indicator slides of the maximum level in the direction of growth.
Calculation Formula of Force Index The oscillator strength can be calculated as the difference between the actual and the previous closing price multiplied by the exact amount of trades. A more extended 13-phase power index indicates a significant market trend. Force Index(1) = {Close (current period) - Close (prior period)} x Volume Force Index(13) = 13-period EMA of Force Index(1)
start-trade-promo-desktop

Εξασκείστε τις γνώσεις σας

Επιλέξτε το χρηματοοικονομικό μέσο που σας ταιριάζει