Προειδοποίηση κινδύνου: Τα CFD είναι πολύπλοκα εργαλεία και έχουν υψηλό κίνδυνο να χάσουν γρήγορα την αξία τους λόγω της μόχλευσης. Το 76% των επενδυτικών λογαριασμών λιανικής, χάνουν χρήματα όταν πραγματοποιούν συναλλαγές CFD με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε εάν καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFD και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

search

Γλωσσάριο

Bill Williams Chaos Theory

William’s Chaos theory, combined with the psychology of trading, gave birth to this study and the inception of several technical indicators. These indicators, namely, Accelerator-Decelerator Oscillator, Awesome Oscillator, Fractals, Gator Oscillator, and Market Facilitation Index, can be found in Metatrader as special indicator tools that aid traders in making trading decisions.

Not convinced with Technical and Fundamental approaches to studying the market and its movement, Bill Williams proposed and theorized a market structure which is divided into 5 dimensions:

-fractal

-momentum

-acceleration/deceleration

-zone

-balance line

  Williams believes that an understanding of these market structure dimensions gives traders a holistic view and approach to the market conditions to make sound trading decisions.
start-trade-promo-desktop

Εξασκείστε τις γνώσεις σας

Επιλέξτε το χρηματοοικονομικό μέσο που σας ταιριάζει