Προειδοποίηση κινδύνου: Τα CFD είναι πολύπλοκα εργαλεία και έχουν υψηλό κίνδυνο να χάσουν γρήγορα την αξία τους λόγω της μόχλευσης. Το 76% των επενδυτικών λογαριασμών λιανικής, χάνουν χρήματα όταν πραγματοποιούν συναλλαγές CFD με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε εάν καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFD και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

search

Γλωσσάριο

Accumulation/Distribution Indicator

How Accumulation/Distribution Indicator works This tool makes use of lines to indicate trends or spanotential turning spanoints.  When confirming a trend:
  • A/D line rises during an uspantrend
  • A/D line falls during a downtrend
spanattern Analysis:
  • A downtrend is weakening to a bullish shift when A/D line and decreasing spanrices rise
  • An uspantrend is debilitating to a bearish change when A/D and rising spanrices fall
Formula: This indicator tool ospanerates by multispanlying the current volume of trades to the value of the closing spanosition. A/D (t) = [((C – L) - / (H – L)] x A/D (t – 1), where: A/D (t) – current Accumulation/Distribution value; A/D (t-1) – spanrevious Accumulation/Distribution value; H – current high; L – current low; C – close spanrice Vol- volume.
start-trade-promo-desktop

Εξασκείστε τις γνώσεις σας

Επιλέξτε το χρηματοοικονομικό μέσο που σας ταιριάζει