Προειδοποίηση κινδύνου: Τα CFD είναι πολύπλοκα εργαλεία και έχουν υψηλό κίνδυνο να χάσουν γρήγορα την αξία τους λόγω της μόχλευσης. Το 76% των επενδυτικών λογαριασμών λιανικής, χάνουν χρήματα όταν πραγματοποιούν συναλλαγές CFD με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε εάν καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFD και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

search

Προειδοποίηση κινδύνου: Οι συναλλαγές με CFDs έχουν πιθανών μεγάλες ανταμοιβές, αλλά και μεγάλο δυνητικό κίνδυνο. Πρ έπει να γνωρίζετε τους κινδύνους και να είστε πρόθυμοι να τους δεχτείτε ώστε να επενδύσετ ε στις χρηματοοικονομικές αγορές. Μην κάνετε συναλλαγές με χρήματα που δεν έχετε την πολυτέλεια να χάσετε, ειδικά όταν εμπεριέχεται μόχλευση σε αυτές. Λάβετε υπόψην σας ότι οι απόψεις που εμπεριέχονται στην ενότητα Trading Signals δεν παράγονται από τη ν GWGlobalFX και δεν αποτελούν γνώμη της GWGlobalFX, τουναντίων αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά την τρ έχουσα κρίση ενός ανεξάρτητου τρίτου μέρους, η οποία ενδέχεται να αλλάξει χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και δεν πρέπει με οποιονδήποτε τρόπο να ερμηνευθεί, είτε ρητά είτε σιωπηρά, άμεσα ή έμμεσα, ως επενδυτική συμβουλή, σύσταση ή πρόταση επενδυτικής στρατηγικής σε σχέ ση με ένα χρηματοπιστωτικό μέσο. Όλα τα δεδομένα που παρέχονται σε αυτήν την ενότητα, προορίζονται μόνο για ενημερωτικού ς και εκπαιδευτικούς σκοπούς και υποδεικνύουν τη μεικτή απόδοση ενός χρηματοοικονομικ ού μέσου, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται προμήθειες και άλλες προμήθειες συναλλαγών. Οι προηγούμενες επιδόσεις οποιουδήποτε συστήματος ή μεθοδολογίας συναλλαγών δεν είν αι απαραίτητα ενδεικτικές μελλοντικών αποτελεσμάτων, επομένως η εφαρμογή οποιασδήπο τε πληροφορίας που αποκτάται από αυτήν την ενότητα πραγματοποιείται με αποκλειστικά δι κή σας ευθύνη.