Προειδοποίηση κινδύνου: Τα CFD είναι πολύπλοκα εργαλεία και έχουν υψηλό κίνδυνο να χάσουν γρήγορα την αξία τους λόγω της μόχλευσης. Το 76% των επενδυτικών λογαριασμών λιανικής, χάνουν χρήματα όταν πραγματοποιούν συναλλαγές CFD με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε εάν καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFD και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

search

Οικονομικό ημερολόγιο

Το οικονομικό ημερολόγιο είναι ένα ισχυρό εργαλείο που επιτρέπει στους επενδυτές να καθορίζουν περιόδους υψηλής μεταβλητότητας στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Η δημοσίευση ειδήσεων δημιουργεί μια ισχυρή ώθηση για την αλλαγή των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Γνωρίζοντας τον ακριβή χρόνο δημοσίευσης των νέων οικονομικών δεικτών, σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια άριστη επενδυτική στρατηγική.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης: Το Οικονομικό Ημερολόγιο παρέχεται μόνο για λόγους διευκόλυνσής σας και ενημέρωσης και είναι ενδεικτικό και υποκειμενικό σε αλλαγές. Αυτό παρέχεται ως γενική πληροφόρηση αγοράς ή/και δημοσίευση δεδομένων αγοράς/πραγματικών δεδομένων και δεν πρέπει να ερμηνεύεται ότι περιέχει προσωπικές ή/και άλλες επενδυτικές συστάσεις, επενδυτικές συμβουλές ή επενδυτική έρευνα. Καμία πληροφορία που περιέχεται παραπάνω δεν θα πρέπει να αποτελεί πρόσκληση με σκοπό την αγορά ή/και την πώληση οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού μέσου. Η Εταιρεία δεν εγγυάται την ακρίβεια, την εγκυρότητα, την επικαιρότητα ή την πληρότητα οποιωνδήποτε πληροφοριών ή δεδομένων που διατίθενται και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση που βασίζεται σε αυτά.

phone

Επιλέξτε τα καλύτερα εργαλεία για συναλλαγές σε στις χρηματοοικονομικές αγορές

Η GWGlobalFX ακολουθεί τη νομοθεσία της ΕΕ και πληροί όλες τις απαιτήσεις για να εξασφαλίσει τις συναλλαγές σας μαζί μας.

  • Μέλος του ICF
  • Διαχωρισμένοι λογαριασμοί σε μεγάλες τράπεζες
  • Η GWG (Cyprus) Limited εξουσιοδοτείται και ρυθμίζεται από την Κυπριακή Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (CySEC), Αριθμός Άδειας 291/16
  • Προστασία αρνητικού υπολοίπου
Ανοίξτε Πραγματικό Λογαριασμό

Το κεφάλαιο διατρέχει σημαντικό κίνδυνο