Προειδοποίηση κινδύνου: Τα CFD είναι πολύπλοκα εργαλεία και έχουν υψηλό κίνδυνο να χάσουν γρήγορα την αξία τους λόγω της μόχλευσης. Το 76% των επενδυτικών λογαριασμών λιανικής, χάνουν χρήματα όταν πραγματοποιούν συναλλαγές CFD με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε εάν καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFD και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

search

Προειδοποίηση κινδύνου: Οι συναλλαγέςμε CFDs έχουν πιθαννν μεγάλες ανταμοιβές, αλά και μεγάλο δυνητικικι κίνδυο. Πρέπει να γνωρίζετε τους κινδύνους και να είστε πρόθυμοι να τους δεχτείτε ώστε να επενδύ σετε στις χρηματοοικονομικές αγορές. Μην κάνετε συναλλαγές με χρήματα που δεν έχετε τη ν πολυτέλεια να χάσετε, ειδικά όταν εμπεριέχεται μόχλευση σε αυτές. Λάβετε υπόψην σας ότ ι οι απηψεις που περιέχονται στην εντητα Ανάλυση γραφημάτων δεν παράγονται απη τν GWGlobalFX και δεν αποτελούν γννμη της GWGlobalFX, τουνντίων, αντικατοπτρίζουν αποκειστικά την τρέο υσα κρίση ενός ανεξάρτητου τρίτου μέρους, η οποία ενδέχεται να αλλάξει χωρίς προηγούμενη ειδοπ οίηση και δεν πρέπει να οποιονδήποτε τρόπο να ερμηνευθεί, είτε ρητά είτε σιωπηρά, άμεσα ή έμμεσα, ως επενδυτική συμβουλή, σύσταση ή πρόταση επενδυτικής στρατηγικής σε σχέ ση με ένα χρηματοπιστωτικό μέσο. Όλα τα δεδομένα που παρέχονται σε αυτήν την ενότητα προορίζονται μόνο για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς και υποδεικνύουν τη μεικτή απόδοση ενός χρηματοοικονομικο ύ μέσου χωρίς να συμπεριλαμβάνονται προμήθειες και άλλες προμήθειες συναλλαγών. Οι προηγούμενες επιδόσεις οποιουδήποτε συστήματος ή μεθοδολογίας συναλλαγών δεν είν αι απαραίτητα ενδεικτικές μελλοντικών αποτελεσμάτων, επομένως η εφαρμογή οποιασδήπο τε πληροφορίας που αποκτάται από αυτήν την ενότητα πραγματοποιείται με αποκλειστικά δι κή σας ευθύνη.