Προειδοποίηση κινδύνου: Τα CFD είναι πολύπλοκα εργαλεία και έχουν υψηλό κίνδυνο να χάσουν γρήγορα την αξία τους λόγω της μόχλευσης. Το 76% των επενδυτικών λογαριασμών λιανικής, χάνουν χρήματα όταν πραγματοποιούν συναλλαγές CFD με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε εάν καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFD και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

search

GWG (Κύπρος) Limited. Αξιοπιστία. Διαφάνεια. Σταθερότητα.

Η GWG (Cyprus) Ltd είναι μία Κυπριακή Επενδυτική Εταιρεία πιστοποιημένη και ρυθμιζόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου (Αριθμός Άδειας 291/16) από το 2016. Η Εταιρεία παρέχει επενδυτικές και βοηθητικές υπηρεσίες σύμφωνα με την πιστοποίησή της και σε συμμόρφωση με τις Ευρωπαϊκές Αγορές υπό τις Οδηγίες για τα Χρηματοοικονομικά Μέσα (MiFID και MiFID II) και τις Κυπριακές Υπηρεσίες και Δραστηριότητες Επενδυτικών Ρυθμιζόμενων Αγορών, Νόμος του 2007 (Νόμος 144 (Ι)/2007)